Teenistused Mõniste-Ritsiku kirikus toimuvad iga kuu neljandal pühapäeval.

Järgmine jumalateenistus toimub Mõniste-Ritsikul 24. novembril kl 11.00.

Teenivad preester Timoteus Vassel ja munkpreester Orenti Kampus.