Teenistused Mõniste-Ritsiku kirikus toimuvad iga kuu neljandal pühapäeval.

NB! 29. detsembril teenistust ei toimu.

Jõuluteenistus toimub Mõniste-Ritsikul 25. detsembril kl 11.00.

Teenivad preester Timoteus Vassel ja munkpreester Orenti Kampus.