Teenistused Mõniste-Ritsiku kirikus toimuvad iga kuu neljandal pühapäeval.

Järgmine teenistus  toimub 26. jaanuaril kl 11.

Teenivad preester Timoteus Vassel ja munkpreester Orenti Kampus.