Laupäeval 05. jaanuaril   kl 11.00 toimusid Mõniste-Ritsiku (Varstu) kirikus Jumalik luliturgia ja veepühitsus.  Teenisid munkpreester Orenti Mägi ja preester Timoteus Vassel.


Järgmine jumalateenistus toimub 23. veebruaril kl 11.00.