Järgmine avariiline ehitustöö oleks laguneva trepiosa taastamine kirikuhoone pikemal küljel. Aastatega on vajunud 1930. aastal ehitatud betoontrepp, kõdunenud on osa puitkonstruktsioonist ja trepiosa katusega piirnev välisseina vooderdus. Suure tõenäosusega lagunevad hoonega ühendatud trepi puitkonstruktsioon ja katus lähima 2-3 aasta jooksul.

Töö teostamisele sai võetud kaks hinnapakkumist. Majanduslikult parima pakkumise tegi firma ET Torel OÜ, kellega on olemas varasem positiivne koostöökogemus.

Arvestades Mõniste-Ritsiku kiriku kulturoloogilist tähendust ning asjaolu, et tegemist on ainuke tegutseva ortodoksi kultusehoonega ühinenud Rõuge vallas, taotleb MTÜ rahalist abi kirikuhoone trepiosa taastamiseks.