25. septembri seisuga annetas Mõniste-Ritsiku kirikule 17 abivalmis inimest, annetuste summa on 1086.00!

27. septembril otsustas EAÕK Kirikuvalitsus toetada Mõniste-Ritsiku kirikut 900 Euroga.
Väga loodame ka ühinenud Rõuge valla toetusele, vastav taotlus sai k.a. augustis esitatud.

Ühinenud Rõuge vald otsustas 3. oktoobril toetada Mõniste-Ritsiku kiriku renoveerimist 1375 Euroga!

MTÜ Mõniste-Ritsiku Toetajad ja Võru ehitusfirma ET Torel OÜ sõlmisid lepingu kirikuhoone külgsissepääsu restaureerimiseks. Tööd algavad novembri keskel ja lõppevad jaanuaris.
Kogusummast on veel puudu EUR1250.

Novembri kuust asus Mõniste-Ritsikule teenima uus preester - i. Timoteos Vassel. Tema preestripühitsus toimus 10. novembril Räpina kirikus.

21. detsembril sai annetuste toel valatud uus trepi betoonkonstruktsioon. Jaanuari algul jätkavad ehitajad trepi puitosade taastamisega.