Mõniste-Ritsiku kiriku renoveerimiseks on avatud annetuskonto.

Eesti kultuuripärandi ja sakraalarhitektuuri käekäigust huvitatud kaaskodanike annetused on oodatud pangakontole:
EE424204278608832505  Coop pank
Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ
selgitusega "Annetus".

Tekkinud küsimustele vastab meeleldi Oleg Tereping:
tel. 5017256
e-post varstukirik@planet.ee