Mõniste-Ritsiku kiriku renoveerimiseks on avatud annetuskonto.

Eesti kultuuripärandi ja sakraalarhitektuuri käekäigust huvitatud kaaskodanike annetused on oodatud pangakontole:
EE424204278608832505  Coop pank
Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ
selgitusega "Annetus".
Kui on soov, et annetust võetakse arvesse tulumaksu tagastamisel, palume lisada seletusse ka annetaja isikukood.

Tekkinud küsimustele vastab meeleldi Oleg Tereping:
varstukirik@planet.ee