Eesti esimese iseseisvuse aastatel toetas EAÕK igati Eesti riiki. Paljud kirikutegelased tegelesid lisaks vaimulikutööle ka kooliõpetajatena, osalesid aktiivselt ühiskondlikus tegevuses ja riigikaitses, olles aktiivsed Kaitseliidu liikmed.

Pärast Eesti okupeerimist 1940. aastal langesid kirikutegelased nõukogude võimu repressioonide ohvriks sarnaselt Venemaal toimuvaga. Nõnda sattus uue võimu viha alla ka Theodor Petai (1890-1942) ja tema abikaasa Anna Petai (1889-1948).

Theodor Petai oli Kaitseliidu Varstu malevkonna pealik, Vastse-Roosa algkooli juhataja ja Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese koguduse köster ja koorijuht.

Theodor Petai ja Anna Petai arreteeriti 14. juunil 1941. ja küüditati Siberisse. Nagu küüditamisele kombeks, eraldati pereliikmed. Theodor Petai hukati Sosva vangilaagris Sverdlovski oblastis 52-aastasena 20. aprillil 1942. aastal. Ta hauakoht on teadmata.

Anna Petai küüditati Tomski oblasti Baktšari rajooni Bogatõrjovka külla, kus hukkus 58-aastasena 23. veebruaril 1948, maetud sealsele külakalmistule.

Theodor Petai ja Anna Petai kanti 1999. aastal Eesti piiskopkonna pühade märtrite nimekirja, 2012. aastal kanoniseeriti ta koos abikaasa Annaga Konstantinoopoli Oikumeenilise patriarhaadi Püha Sinodi poolt uusmärtriks.

Arvestades Theodor ja Anna Petai teeneid nii Eesti Vabariigi ees kui nende osa Varstu kandi kohalikus elus, sai neile püstitatud Mõniste-Ritsiku kiriku kõrval mälestusmärk. Mälestusmärgi projekteerimist korraldas kohalik initsiatiivgrupp, toetasid valla elanikud, Petaide järeltulijad ja Varstu vald. Töid teostasid Võru kiviraidur Avo Raudik ja firma ET Torel OÜ. Sügisel 2018 paigaldati Võru-Valga maantee 33. kilomeetrile vastav suunaviit.