Mõniste-Ritsiku kiriku püsiannetajad:

Rõuge vallavalitsus

Avantgarde OÜ

Trükiteenused OÜ


Oleg Tereping
Lauri Säärits
Georg Aher
Sirje Aher
Ülo Hainoja
Edgar Tereping
Toomas Truup
Uno Kaskpeit
Matti Timmermann