Mõniste-Ritsiku kiriku püsiannetajad:

Rõuge vallavalitsus
Oleg Tereping
Lauri Säärits
Georg Aher
Sirje Aher
Ülo Hainoja
Edgar Tereping
Toomas Truup
Uno Kaskpeit
Matti Timmermann