Teenistused Mõniste-Ritsiku kirikus toimuvad iga kuu neljandal pühapäeval.

22. märtsil teenistust EI TOIMU. Riigi eeskirjad avalike ürituste keelamise kohta laienevad ka avalikele jumalateenistustele.

Järgmine teenistus  toimub 26. aprillil kl 11.

Teenivad preester Timoteus Vassel ja munkpreester Orenti Kampus.