Teenistused Mõniste-Ritsiku kirikus toimuvad iga kuu neljandal pühapäeval.

Järgmine korraline teenistus (seekord lühike aseteenistus) toimub 28. juunil kl 11.00.