Teenistused Mõniste-Ritsiku kirikus toimuvad iga kuu neljandal pühapäeval.

Järgmine teenistus toimub 27. septembril kl 11.00. 

Pärast teenistust, kl 13.00,  toimub ans. Stella Caeli kontsert.