Teenistused Mõniste-Ritsiku kirikus toimuvad iga kuu neljandal pühapäeval.

Järgmine teenistus toimub 23. augustil kl 11.00.