Teenistused Mõniste-Ritsiku kirikus toimuvad iga kuu neljandal pühapäeval.

Järgmine teenistus  toimub 22. märtsil kl 11.

Teenivad preester Timoteus Vassel ja munkpreester Orenti Kampus.