Järgmine projekt on kirikuhoone peasissepääsu varikatuse renoveerimine: puitkonstruktsiooni taastamine ja varikatuse pleki ning selle ornamentide asendamine.

Samuti tuleb kirikusaalis lammutada vanad mittetoimivad ahjud ja ehitada uus Päästeameti nõuetele vastav küttekolle. Teine võimalus on soetada võimsad gaasikütteseadmed.  Olemasolevast elektriküttest külmadel talvekuudel ei piisa.

Arvestades Mõniste-Ritsiku kiriku kulturoloogilist tähendust ning asjaolu, et tegemist on ainuke tegutseva ortodoksi kultusehoonega ühinenud Rõuge vallas, palub MTÜ kirikuhoone renoveerimistöödeks rahalist abi.