Järgmine projekt on kirikuhoone peasissepääsu renoveerimine: betoontrepi valamine, puitkonstruktsiooni taastamine ja varikatuse pleki puhastamine ning värvimine. 

Arvestades Mõniste-Ritsiku kiriku kulturoloogilist tähendust ning asjaolu, et tegemist on ainuke tegutseva ortodoksi kultusehoonega ühinenud Rõuge vallas, palub MTÜ rahalist abi kirikuhoone peasissepääsu renoveerimiseks.