Järgmine projekt on hoone pehkinud laudvooderduse taastamine (sokli-, vahelauad ja aknapiirlauad tuleb restaureerida ja värvida, vajadusel asendada).

Arvestades Mõniste-Ritsiku kiriku kulturoloogilist tähendust ning asjaolu, et tegemist on ainuke tegutseva ortodoksi kultusehoonega ühinenud Rõuge vallas, palub MTÜ rahalist abi kirikuhoone laudvooderduse renoveerimiseks.