1930. aastal tehtud hoone remondi ja 1987. a. sovhoosi toetatud katuse osalise uuendamise tõttu säilib kirikuhoone rahuldavas seisukorras. Aastal 2017 said teostatud akende veeplekkide vahetus ja vundamendi hüdroisolatsiooni renoveerimine. Need olid hädavajalikud tööd, et vähendada ilmastiku lagundavat mõju auväärsele puukirikule. Vundamenditöid toetas Varstu vald, veeplekke finantseeris kogudus. Juunis 2018 sai loodud MTÜ Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad, mille eesmärk on säilitada auväärne sakraalhoone tulevastele põlvedele.


Novembris 2018 alustati kirikuhoone külgsissepääsu renoveerimist. Tööde teostamist toetasid Rõuge vald, EAÕK Kirikuvalitsus ja 75 eraisikut (sh Hooandja.ee kaudu). Veebruaris 2019 sai valatud uus betoontrepp ja taastatud varikatus, 2019. a. juuniks said restaureetitud  puit- ja plekkdetailid.2019. a. kevad-suvel taastas firma ET Torel kirikuhoone elektritoite: sai pandud uus maakaabel ja nõuetele vastav elektrikilp. Käiku sai lastud sms-kontrolleriga juhitav ökonoomne elektriküte ning välisvalgustus. Kirikusaali on paigaldatud 2 kW võimsusega infrapunakiirgur. Tööde teostamist toetasid Rõuge vald, EAÕK Kirikuvalitsus ja 38 eraisikut, sh portaali Hooandja.ee kaudu. .


Mai 2020: kohalik ettevõtte Uma Teenüs OÜ tubli töötaja värvib Mõniste-Ritsiku kirikuhoone aknaid.


Juuni 2020: Uma Teenüs OÜ puhastas ja värvis Alpine kvaliteetvärviga kirikuhoone aknaid. Töid rahastas Rõuge vald. 

Aken enne:
Aken pärast:

Jaanuaris 2022 lasime lammutada mõlemad vanad ahjud.
Juunis lõpetasime peasissepääsu varikatuse remonti. Koostöös Muinsuskaitseametiga said asendatud varikatuse puitdetailid ja katuseplekk. Täname annetajaid!