25. septembri seisuga annetas Mõniste-Ritsiku kirikule 17 abivalmis inimest, annetuste summa on 1086.00!

27. septembril otsustas EAÕK Kirikuvalitsus toetada Mõniste-Ritsiku kirikut 900 Euroga.
Väga loodame ka ühinenud Rõuge valla toetusele, vastav taotlus sai k.a. augustis esitatud.

Ühinenud Rõuge vald otsustas 3. oktoobril toetada Mõniste-Ritsiku kiriku renoveerimist 1375 Euroga!
MTÜ Mõniste-Ritsiku Toetajad ja Võru ehitusfirma ET Torel OÜ sõlmisid lepingu kirikuhoone külgsissepääsu restaureerimiseks. Tööd algavad novembri keskel ja lõppevad jaanuaris.
Kogusummast on veel puudu EUR1250.

Novembri kuust asus Mõniste-Ritsikule teenima uus preester - i. Timoteos Vassel. Tema preestripühitsus toimus 10. novembril Räpina kirikus.

21. detsembril sai annetuste toel valatud uus trepi betoonkonstruktsioon. Jaanuari algul jätkavad ehitajad trepi puitosade taastamisega.

Rahalise toetuse kogumine kirikuhoone külgsissepääsu renoveerimiseks õnnestus täielikult. Eesmärgiks seatud summa ületati, ülelaekumise arvel saame korda teha ka teise sissepääsu varikatuse plekkornamendi. Annetasid nii eraisikud kui organisatsioonid ning lisaks otsetoetustele laekus arvestatav summa ka Hooandja.ee kaudu.

Nüüd on Theodor ja Anna Petaide mälestuskivi juurde teed lihtsam leida - tasub vaid minna viida järgi, mis asub Võru-Valga maantee 35. kilomeetril.

24. veebruar: Kaitseliidu auvahtkond Theodor ja Anna mälestuskivi juures.

Rootsis tegutsev Johan Kõpu nimeline Eesti Kapital toetas Mõniste-Ritsiku kirikut  summaga SEK4700.

Rõuge vallavalitsus tegi korralduse toetada Mõniste-Ritsiku kiriku elektrisüsteemi renoveerimist ja välisvalgustuse väljaehitamist summaga 1400 Eurot. Tööd algavad mai kuus.

Kirikuhoone külgsissepääs sai renoveeritud! Suured tänud tublile koostööpartnerile ET Torel OÜ!


Võidupüha 23. juuni: Kaitseliidu auvahtkond perekond Petai mälestuskivi juures.

Rõuge valla, EAÕK Kirikuvalitsuse ja eraannetajate abiga sai asendatud katkine maa-alune jõukaabel ja paigaldatud uus elektrikilp.

Maksu- ja Tolliamet kandis Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. 
Alates 1. oktoobrist saab iga kirikule annetaja riigilt tulumaksu tagasi.

Septembri kuu viimasel nädalal on käiku lastud kirikuhoone sms-kontrolleriga juhitav ökonoomne elektriküte ning välisvalgustus. Kirikusaali on paigaldatud 2 kW võimsusega infrapunakiirgur.


Oktoobri viimasel nädalal renoveeris tubli firma Maa- ja Taluehitus OÜ kirikuhoone aknapiirlauad ja akende ornamendid. Töid finantseeris Rõuge vald.
Sokli- ja fassaadi vahelaudade renoveerimiseks vajame toetajate abi. 

Tänu eraannetajatele (koguduse liikmed ja 39 eraisikut Hooandja.ee kaudu) saame viia lõpuni fassaadilaudade osalise renoveerimise. Tööd algavad lähiajal.

Traditsioon on sündinud: ka sel aastal toimus 24. veebruaril pidulik Kaitseliidu auvahtkond Theodor ja Anna mälestuskivi juures.5. mai 2020: tublid töömehed firmast ET Torel parandavad kirikuhoone fassaadi, asendades vahelaudu.31. mail toimus kirikusaalis ans. Triskele kontsert.  Kontserti külastas Tartu piiskop Eelija.


Juuniküüditamispäeva foto auvalvest püha Theodori ja Anna mälestusmärgi juurest. Korraldaja on Romet Pazuhanitš, ta rääkis noortele ka Annast ja Theodorist, lauldi Eesti hümni.Võidupüha 23. juuni 2020: Kaitseliidu auvahtkond perekond Petai mälestuskivi juures. Kimpude-küünalde asetamine, aupaugud, tule jagamine.

Mõniste-Ritsiku kirik liitus Eesti Energia Rohelise Energia tarbijatega.