25. septembri seisuga annetas Mõniste-Ritsiku kirikule 17 abivalmis inimest, annetuste summa on 1086.00!

27. septembril otsustas EAÕK Kirikuvalitsus toetada Mõniste-Ritsiku kirikut 900 Euroga.
Väga loodame ka ühinenud Rõuge valla toetusele, vastav taotlus sai k.a. augustis esitatud.

Ühinenud Rõuge vald otsustas 3. oktoobril toetada Mõniste-Ritsiku kiriku renoveerimist 1375 Euroga!
MTÜ Mõniste-Ritsiku Toetajad ja Võru ehitusfirma ET Torel OÜ sõlmisid lepingu kirikuhoone külgsissepääsu restaureerimiseks. Tööd algavad novembri keskel ja lõppevad jaanuaris.
Kogusummast on veel puudu EUR1250.

Novembri kuust asus Mõniste-Ritsikule teenima uus preester - i. Timoteos Vassel. Tema preestripühitsus toimus 10. novembril Räpina kirikus.

21. detsembril sai annetuste toel valatud uus trepi betoonkonstruktsioon. Jaanuari algul jätkavad ehitajad trepi puitosade taastamisega.

Rahalise toetuse kogumine kirikuhoone külgsissepääsu renoveerimiseks õnnestus täielikult. Eesmärgiks seatud summa ületati, ülelaekumise arvel saame korda teha ka teise sissepääsu varikatuse plekkornamendi. Annetasid nii eraisikud kui organisatsioonid ning lisaks otsetoetustele laekus arvestatav summa ka Hooandja.ee kaudu.

Nüüd on Theodor ja Anna Petaide mälestuskivi juurde teed lihtsam leida - tasub vaid minna viida järgi, mis asub Võru-Valga maantee 35. kilomeetril.

24. veebruar: Kaitseliidu auvahtkond Theodor ja Anna mälestuskivi juures.

Rootsis tegutsev Johan Kõpu nimeline Eesti Kapital toetas Mõniste-Ritsiku kirikut  summaga SEK4700.

Rõuge vallavalitsus tegi korralduse toetada Mõniste-Ritsiku kiriku elektrisüsteemi renoveerimist ja välisvalgustuse väljaehitamist summaga 1400 Eurot. Tööd algavad mai kuus.

Kirikuhoone külgsissepääs sai renoveeritud! Suured tänud tublile koostööpartnerile ET Torel OÜ!


Võidupüha 23. juuni: Kaitseliidu auvahtkond perekond Petai mälestuskivi juures.

Rõuge valla, EAÕK Kirikuvalitsuse ja eraannetajate abiga sai asendatud katkine maa-alune jõukaabel ja paigaldatud uus elektrikilp.

Maksu- ja Tolliamet kandis Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. 
Alates 1. oktoobrist saab iga kirikule annetaja riigilt tulumaksu tagasi.

Septembri kuu viimasel nädalal on käiku lastud kirikuhoone sms-kontrolleriga juhitav ökonoomne elektriküte ning välisvalgustus. Kirikusaali on paigaldatud 2 kW võimsusega infrapunakiirgur.


Oktoobri viimasel nädalal renoveeris tubli firma Maa- ja Taluehitus OÜ kirikuhoone aknapiirlauad ja akende ornamendid. Töid finantseeris Rõuge vald.
Sokli- ja fassaadi vahelaudade renoveerimiseks vajame toetajate abi. 

Tänu eraannetajatele (koguduse liikmed ja 39 eraisikut Hooandja.ee kaudu) saame viia lõpuni fassaadilaudade osalise renoveerimise. Tööd algavad lähiajal.

Traditsioon on sündinud: ka sel aastal toimus 24. veebruaril pidulik Kaitseliidu auvahtkond Theodor ja Anna mälestuskivi juures.5. mai 2020: tublid töömehed firmast ET Torel parandavad kirikuhoone fassaadi, asendades vahelaudu.31. mail toimus kirikus esimene kontsert sarjast "Issand, ava mu huuled!" Esines ansambel Triskele.  Kontserti külastas Tartu piiskop Eelija. Üritust toetasid Rõuge vald ja Eesti Kultuurkapital.


Juuniküüditamispäeva foto auvalvest püha Theodori ja Anna mälestusmärgi juurest. Korraldaja oli Romet Pazuhanitš, tema rääkis noortele Annast ja Theodorist, Lauldi Eesti hümni.Võidupüha 23. juuni 2020: Kaitseliidu auvahtkond perekond Petai mälestuskivi juures. Kimpude-küünalde asetamine, aupaugud, tule jagamine.

Juulis 2020 liitus Mõniste-Ritsiku kirik Eesti Energia Rohelise Energia tarbijatega.

27. septembril toimus kirikus ans. Stella Caeli kontsert. Kontserti toetasid Rõuge vald ja Eesti Kultuurkapital.

7. novembril toimus kirikus ans. InUnison kontsert. Kontserti toetas Eesti Kultuurkapital.

25. detsembril toimus kirikus sarja "Issand, ava mu huuled!" neljas kontsert. Esines Tartu Pühade Aleksandrite koor ja sõbrad.  Kontserti toetasid Rõuge vald ja  Eesti Kultuurkapital.


27. detsembril ristiti Mõniste-Ritsikus Romet Pazuhanitś, kes on Mõniste Talurahvamuuseumi muuseumipedagoog ja Võrumaa noorkotkaste juht .


Samal päeval toimus Mõniste-Ritsikul pidulik jõuluteenistus.

Tänu eraannetajatele (koguduse liikmed, püsitoetajad ja 51 eraisikut Hooandja.ee kaudu) saame alustada kirikuhoone peasissepääsu renoveerimist. Tööd algavad juuni kuus.


24. veebruar: pidulik Kaitseliidu ja noorkotkaste auvahtkond Theodor ja Anna mälestuskivi juures.


                                            31. mail 2020 toimus Mõniste-Ritsiku kirikus ans. Triskele kontsert
Kontserdi ja lühiteenistuse salvestus asub aadressil https://www.youtube.com/watch?v=p0dfb8PGugI

                                                                  27. septembril 2020 esines Mõniste-Ritsikul ansambel Stella Caeli
Stella Caeli kontserdi salvestus vt aadressil: https://www.youtube.com/channel/UCwubOGB4zLuqy2YhvUhRXyw


17. oktoobril esines kirikus Tartu Pühade Aleksandrite kiriku segakoor.
Kontserdi salvestus asub siin: https://www.youtube.com/watch?v=zI2LUOMprec                                        2020. aasta viimane kontsert toimus 7. novembril, esines Viljandi ansambel InUnison.

Kontserdi salvestus asub siin: https://youtu.be/PPC2Fi4t0cU


2021. a. esimene kontsert sarjast "Issand, ava mu huuled!" toimus  27. juunil. Uue kavaga esines ans. Triskele.

Kontserdi salvestus asub aadressil https://youtu.be/jz4sraZOuyE

Juunis värvis tubli kohalik firma kirikuhoone uksed üle. Nüüd on mõlemal uksel värske värv nii seest kui väljast. Uste värskendamist toetasid Rõuge vald ja Joh. Kõpu Sihtkapital (Rootsi).


Kirikuhoone peasissepääsu renoveerimise projekt käivitus edukalt: juunis valasid Põlva töömehed betoonist uue trepi ja toetasid sissepääsu puitosa. Puitdetailid restaureerivad Mooste meistrid, tööd jätkuvad augustis.


Ajakirjas "Kultuur ja elu" ilmus Maret Petai (varstu uusmärtrite Theodor ja Anna tütre) päevik: http://www.kultuur.elu.ee/ke543_Petai.htm


18. septembril maeti Ritsiku kalmistule ümbermatmise korras 1944-l mõrvatud Elli Marjaku säilmed, abikaasa kõrvale.
Matuse korraldajad on Eesti Sõjamuuseum, Kaitseliidu Võrumaa malev, Varstu Kool ja MTÜ Eesti Endiste Metsavendade Liit.
Elli oli Varstus saksa keele õpetaja ning Kaitseliidu Naiskodukaitse ja Kodutütarde maleva esinaine.


Kirikuhoone peasissepääsu trepp ja sambad hakkavad ilmet võtma. Varikatuse remondiks paraku vahendid puuduvad.

Mõlemal kirikuhoone betoontrepil puuduvad käsipuud. Koguduse liikmed on enamjaolt vanemad inimesed, neil on treppidel liikumine raske. Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud puidust käsipuud paigaldab Magri OÜ, töid alustati novembris.


Detsembri keskel said ka peatrepile käsipuud paigaldatud.

Rahalise toetuse kogumine peasissepääsu varikatuse renoveerimiseks õnnestus täielikult. Eesmärgiks seatud summa ületati, Ülelaekumise arvel saame alustada vanade ahjude lammutamist ja uue nõuetele vastava ahju ehitamist. Arvestatav summa on laekunud Hooandja.ee kaudu, kirikuhoone renoveerimistöid toetas 40 inimest!


Mõniste-Ritsiku kiriku sõbrad andsid omapoolse panuse Ukraina sõjas kannatanute abistamiseks. Annetatud said mitteriknevad toiduained, pesuvahendid, soojad riided ja kirikuküünlad. Aitame koos!

Lasime lammutada vanad mittetoimivad ja Päästeameti nõuetele mittevastavad ahjud, töid teostas Magri OÜ.
Rootsis asuv Joh. Kõpu Eesti Kapital otsustas toetada ahjude lammutamist summaga SEK6000.


20. aprillil oli kurb tähtpäev. 80 aastat tagasi lasti vangilaagris maha Theodor Petai. Samal päeval lasti kuklalasuga maha suur grupp eesti mehi. Need mehed ei tulnud enam kunagi tagasi...
Igavene mälestus!


Valga muuseumi varahoidlas asub huvitav Mõniste-Ritsiku kiriku laululeht:
https://www.muis.ee/museaalview/3038324
Huvitav on taaskasutus: lehte on kasutatud ka Laanemetsa kiriku 90. juubelil ja preester N. Sinivee ametisse seadmisel.Mais 2022 algas kirikuhoone peasissepääsu varikatuse renoveerimine. Täname annetajaid ja Rõuge valda!