25. septembri seisuga annetas Mõniste-Ritsiku kirikule 17 abivalmis inimest, annetuste summa on 1086.00!

27. septembril otsustas EAÕK Kirikuvalitsus toetada Mõniste-Ritsiku kirikut 900 Euroga.
Väga loodame ka ühinenud Rõuge valla toetusele, vastav taotlus sai k.a. augustis esitatud.

Ühinenud Rõuge vald otsustas 3. oktoobril toetada Mõniste-Ritsiku kiriku renoveerimist 1375 Euroga!
MTÜ Mõniste-Ritsiku Toetajad ja Võru ehitusfirma ET Torel OÜ sõlmisid lepingu kirikuhoone külgsissepääsu restaureerimiseks. Tööd algavad novembri keskel ja lõppevad jaanuaris.
Kogusummast on veel puudu EUR1250.

Novembri kuust asus Mõniste-Ritsikule teenima uus preester - i. Timoteos Vassel. Tema preestripühitsus toimus 10. novembril Räpina kirikus.

21. detsembril sai annetuste toel valatud uus trepi betoonkonstruktsioon. Jaanuari algul jätkavad ehitajad trepi puitosade taastamisega.

Rahalise toetuse kogumine kirikuhoone külgsissepääsu renoveerimiseks õnnestus täielikult. Eesmärgiks seatud summa ületati, ülelaekumise arvel saame korda teha ka teise sissepääsu varikatuse plekkornamendi. Annetasid nii eraisikud kui organisatsioonid ning lisaks otsetoetustele laekus arvestatav summa ka Hooandja.ee kaudu.

Nüüd on Theodor ja Anna Petaide mälestuskivi juurde teed lihtsam leida - tasub vaid minna viida järgi, mis asub Võru-Valga maantee 35. kilomeetril.

24. veebruar: Kaitseliidu auvahtkond Theodor ja Anna mälestuskivi juures.

Rootsis tegutsev Johan Kõpu nimeline Eesti Kapital toetas Mõniste-Ritsiku kirikut  summaga SEK4700.

Rõuge vallavalitsus tegi korralduse toetada Mõniste-Ritsiku kiriku elektrisüsteemi renoveerimist ja välisvalgustuse väljaehitamist summaga 1400 Eurot. Tööd algavad mai kuus.

Kirikuhoone külgsissepääs sai renoveeritud! Suured tänud tublile koostööpartnerile ET Torel OÜ!


Võidupüha 23. juuni: Kaitseliidu auvahtkond perekond Petai mälestuskivi juures.

Rõuge valla, EAÕK Kirikuvalitsuse ja eraannetajate abiga sai asendatud katkine maa-alune jõukaabel ja paigaldatud uus elektrikilp.

Maksu- ja Tolliamet kandis Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. 
Alates 1. oktoobrist saab iga kirikule annetaja riigilt tulumaksu tagasi.

Septembri kuu viimasel nädalal on käiku lastud kirikuhoone sms-kontrolleriga juhitav ökonoomne elektriküte ning välisvalgustus. Kirikusaali on paigaldatud 2 kW võimsusega infrapunakiirgur.


Oktoobri viimasel nädalal renoveeris tubli firma Maa- ja Taluehitus OÜ kirikuhoone aknapiirlauad ja akende ornamendid. Töid finantseeris Rõuge vald.
Sokli- ja fassaadi vahelaudade renoveerimiseks vajame toetajate abi. 

Tänu eraannetajatele (koguduse liikmed ja 39 eraisikut Hooandja.ee kaudu) saame viia lõpuni fassaadilaudade osalise renoveerimise. Tööd algavad lähiajal.

Traditsioon on sündinud: ka sel aastal toimus 24. veebruaril pidulik Kaitseliidu auvahtkond Theodor ja Anna mälestuskivi juures.5. mai 2020: tublid töömehed firmast ET Torel parandavad kirikuhoone fassaadi, asendades vahelaudu.31. mail toimus kirikus esimene kontsert sarjast "Issand, ava mu huuled!" Esines ansambel Triskele.  Kontserti külastas Tartu piiskop Eelija. Üritust toetasid Rõuge vald ja Eesti Kultuurkapital.


Juuniküüditamispäeva foto auvalvest püha Theodori ja Anna mälestusmärgi juurest. Korraldaja oli Romet Pazuhanitš, tema rääkis noortele Annast ja Theodorist, Lauldi Eesti hümni.Võidupüha 23. juuni 2020: Kaitseliidu auvahtkond perekond Petai mälestuskivi juures. Kimpude-küünalde asetamine, aupaugud, tule jagamine.

Juulis 2020 liitus Mõniste-Ritsiku kirik Eesti Energia Rohelise Energia tarbijatega.

27. septembril toimus kirikus ans. Stella Caeli kontsert. Kontserti toetasid Rõuge vald ja Eesti Kultuurkapital.

7. novembril toimus kirikus ans. InUnison kontsert. Kontserti toetas Eesti Kultuurkapital.

25. detsembril toimus kirikus sarja "Issand, ava mu huuled!" neljas kontsert. Esines Tartu Pühade Aleksandrite koor ja sõbrad.  Kontserti toetasid Rõuge vald ja  Eesti Kultuurkapital.


27. detsembril ristiti Mõniste-Ritsikus Romet Pazuhanitś, kes on Mõniste Talurahvamuuseumi muuseumipedagoog ja Võrumaa noorkotkaste juht .


Samal päeval toimus Mõniste-Ritsikul pidulik jõuluteenistus.

Tänu eraannetajatele (koguduse liikmed, püsitoetajad ja 51 eraisikut Hooandja.ee kaudu) saame alustada kirikuhoone peasissepääsu renoveerimist. Tööd algavad juuni kuus.


24. veebruar: pidulik Kaitseliidu ja noorkotkaste auvahtkond Theodor ja Anna mälestuskivi juures.


                                            31. mail 2020 toimus Mõniste-Ritsiku kirikus ans. Triskele kontsert
Kontserdi ja lühiteenistuse salvestus asub aadressil https://www.youtube.com/watch?v=p0dfb8PGugI

                                                                  27. septembril 2020 esines Mõniste-Ritsikul ansambel Stella Caeli
Stella Caeli kontserdi salvestus vt aadressil: https://www.youtube.com/channel/UCwubOGB4zLuqy2YhvUhRXyw


17. oktoobril esines kirikus Tartu Pühade Aleksandrite kiriku segakoor.
Kontserdi salvestus asub siin: https://www.youtube.com/watch?v=zI2LUOMprec                                        2020. aasta viimane kontsert toimus 7. novembril, esines Viljandi ansambel InUnison.

Kontserdi salvestus asub siin: https://youtu.be/PPC2Fi4t0cU